Press Release
February 17, 2015

STATEMENT OF SEN. GUINGONA DURING THE SLIP ZERO HEARING
EYES PEACEFUL & LASTING SOLUTION TO THE HOUSING PROBLEM IN SLIP ZERO

Magandang umaga po sa inyong lahat.

Sa umagang ito, tatalakayin natin ang hangarin ng mga residente ng Slip Zero na magkaroon ng "on-site socialized housing."

Ang Slip Zero ay isang komunidad ng humigit kumulang isang daan at apatnapu't isang (141) mga pamilya sa loob ng lupain ng Philippine Ports Authority sa Tondo, Manila.

Mula noong 2002, tinutulak na ng Slip Zero ang kanilang panukala na magkaroon ng "on-site socialized housing."

Ayon sa Saligang Batas, hindi maaring palayasin ang mga mahihirap sa kanilang tinitirahan maliban kung ang "eviction" o "demolition" ay naaayon sa batas at isasakatuparan sa isang makatarungang pamamaraan.

Ayon rin sa "Urban Development and Housing Act," hanggat' makakaya, ang "on-site development" ay dapat bigyan ng prayoridad.

Sa gitna ng petisyon ng Slip Zero, ay ang hangarin ng Philippine Ports Authority na palawakin at pagandahin ang operasyon nito. Ang pagkakaroon umano ng "on-site housing" para sa mga taga-Slip Zero ay isang balakid para sa pag-unlad ng daungan ng Maynila.

Nandito tayo ngayon upang talakayin kung papaano mareresolba ang kahilingan ng Slip Zero na mabigyan ng on-site housing sa kabila naman ng pagnanais ng Philippine Ports Authority na paunlarin ang daungan ng Maynila.

Inaasahan ng komite na makakahanap tayo ng pang-matagalan at mapayapang solusyon para sa komunidad ng Slip Zero.

Maraming salamat po.

News Latest News Feed