Press Release
April 1, 2015

Sen. Nancy Binay's Lenten message

Ang Semana Santa ay isang panahon ng pagtitika at pagmumumi-muni sa ating mga nagawa para sa ating mga kapamilya, kaibigan at kababayan.

As we reflect on our acts, let us also reconnect with our Savior, the Lord Jesus Christ, and His passion and death on the Cross. He sacrificed Himself and died so that we can all be cleansed from our sins.

We can find the suffering Christ in each of us, with every Filipino who carries a piece of the Cross - of ailing and broken spirits, and those who feel of lost hopes and dreams.

Nawa'y maging sandigan tayo ng bawat isa ngayong Semana Santa, upang maipanumbalik ang sigla at pag-asa sa puso at isipan ng bawat Filipino.

Hayaan nating palakasin ng mensahe ng Semana Santa ang ating pananampalataya sa Kanya at sa bawat isa sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa ating lipunan at Simbahan, upang makamit natin ang tunay na pagpapatawad at pagkakaisa.

Hiling ko ang isang taimtim at makabuluhang Semana Santa para sa ating lahat.

News Latest News Feed