Press Release
March 2, 2017

PAHAYAG NI SEN. LEILA M. DE LIMA MAKALIPAS ANG
ISANG LINGGONG PAGKAKAKULONG

Makalipas ang pitong araw ng pagpapakulong sa akin na naaayon sa kumpas ng Pangulo at ng kanyang mga masugid na alagad gaya ni Sec. Aguirre, nabigyan ako ng pagkakataong higit na makapagnilay-pagninilay na nagbunga ng mga tanong, gayundin ng higit na determinasyong gampanan ang tungkulin sa bayan.

Alam ko, at alam ng Panginoon ang totoo: Inosente ako. Ginagawa ko lang ang aking trabaho. Kahit malinaw na imbento lamang ang paratang sa akin, bakit nagagawa pa rin nilang basta baluktutin ang hustisya at ikubli ang totoo? Ngayong naipakulong na ako ng Pangulo, simulan na kaya niyang magtrabaho at tuparin ang kanyang pangako sa Pilipino?

Walang ibang dahilan sa dinadanas kong ito kundi ang kagustuhan ng Pangulong Duterte na makaganti dahil sa galit niyang nag-ugat sa pag-imbestiga ko sa kanya noong Mayor pa siya, at sa patuloy kong pagtutol sa mga polisiya niyang lumalabag sa karapatang pantao. Sa kanya na mismo nanggaling-gusto niyang mabulok ako sa bilangguan.

Matagal ko nang inihanda ang aking sarili sa pangyayaring ito. Ngayong natupad na ang agenda laban sa akin ng rehimeng Duterte, imbes na ako ay panghinaan, ay lalo akong nabubuhayan ng loob na ituloy ang aking ipinaglalaban. Dahil kung mananahimik lang ako, hinayaan ko na rin ang rehimeng ito na ibilang ako sa mahigit pitong libo nating kababayan na pinaslang ng madugong kampanya laban sa droga.

Kung ang pagpapakulong sa akin ang kapalit ng pagtatanggol sa karapatan at sa pagpanig sa tama at makatwiran, maluwag ko itong tinatanggap. Ang hindi ko matatanggap, ay kung sa panahon ng madilim na kabanata ng ating kasaysayan, pinili kong manahimik at magbulag-bulagan.

Sa pinanghahawakan kong pag-asa at liwanag, aandap-andap man ito sa kasalukuyan dahil sa paghahari ng mga mapang-abuso sa kapangyarihan, patuloy ko itong pag-aalabin. Wala mang katiyakan ang aking kapalaran ngayon, hindi magbabago: Karangalan kong makulong sa ngalan ng aking prinsipyo-alang-alang sa hustisya at katotohanan.

Patuloy man nila akong gipitin, patuloy man silang maghasik ng mga kasinungalingan, hindi ko hahayaang muling maulila ang bansa ng demokrasyang minsan nang kinitil ng mapaniil na diktadurya.

News Latest News Feed