Press Release
September 8, 2017

MENSAHE NI SEN. LEILA M. DE LIMA SA KAARAWAN NG MAHAL NA BIRHENG MARIA

My warmest greetings to the Catholic Church and to my fellow devotees as we celebrate the birth of the Blessed Virgin Mary.

We are always grateful to the Virgin Mary for her blessings and guidance as we face different challenges as individuals and as a nation. We look up to Virgin Mary as embodiment and exemplar of humility, faith and compassion to our brothers and sisters, especially the marginalized sectors of our society.

Kasabay ng ating pagdiriwang, nakikiisa din tayo sa malawakang kampanya ng sambayanan, ang: "Huwag Kang Magnakaw" at "Huwag Kang Papatay".

Naaayon po ang kampanyang ito upang palakasin pa ang ating boses para tutulan ang nagpapatuloy na katiwalian sa ating mga institusyon, at ang laganap na patayang dulot ng "War on Drugs" ng gobyerno na kumitil na ng mahigit 13,000 na katao. Nananawagan tayo sa ating mga pinuno na pairalin ang katapatan at pananagutan sa gobyerno, sa halip na magbulag-bulagan at pagtakpan lamang ang kabuktutan ng kanilang mga kaalyado at kamag-anak. At gaya ng panawagan natin sa simula pa lamang, hangad nating mahinto na ang mga karumal-dumal na pagpatay, kung saan marami nang inosenteng bata at estudyante ang nadadamay.

Malinaw po: Maituturing ang pagpatay bilang isa ring uri ng pagnanakaw-pagnanakaw sa pagkakataong makapagbagong buhay ng minsang naligaw ng landas, pagnanakaw sa pagkakataong manatiling buo ang pamilya at tuparin ang kanilang pangarap, at pagnanakaw at pagkakait ng tunay na hustisya.

Kaya naman sa ating kabataan, patuloy sana kayong makilahok sa pagtataguyod ng demokrasya at pangangalaga sa karapatang pantao. Sa panahong naghahasik ang ilan ng kasinungalingan, maging alagad kayo ng katotohanan; at sa panahon ng kadiliman, patuloy kayong magmahal at magsilbing tanglaw ng kapwa.

With continued guidance from Virgin Mary and God Almighty, let us value life, let us uphold human dignity, let us stand for truth, let us fight for justice.

I wish you all a joyous and meaningful occasion. Viva la Virgen!

News Latest News Feed