Press Release
November 25, 2017

MENSAHE PARA SA "A DAY OF CARING WITH EJK ORPHANS AND WIDOWS"

Malugod ko pong binabati ang mga kababayan nating nakibahagi sa ating proyektong "A Day of Caring with EJK Orphans and Widows".

Nagpapasalamat po ako sa Our Lady of Lourdes Parish, sa pangunguna ni Father Luciano Felloni, sa pakikipagtulungan ng Filipinos for Accountability, Integrity, Truth and Honor (FAITH), sa Alyansa ng mga Abogado ng Bayan (ALAB), sa Caritas Margins, at sa Youth for Mental Health Coalition, sa pagsusulong ng programang ito para tulungan at gabayan ang mga pamilyang biktima ng extrajudicial killings sa ating bansa.

Sagisag po ang pagsasama-sama natin ngayon sa iisang hangarin: Kaakibat ng paghahanap ng hustisya para sa kapamilyang pinaslang dahil sa polisiya ng pagpatay ng kasalukuyang gobyerno, ay matulungan din natin silang makabangon sa trahedya at makapagsimula ng kabuhayan.

Batid po namin ang hirap at hinagpis na inyong dinanas at patuloy na pinagdadaanan sa sinapit ng inyong mahal sa buhay. Nahaharap po kayo sa isang mabigat na pagsubok, kung saan hindi ninyo matiyak ang magiging kinabukasan ng inyong pamilya. Gayunpaman, gaano man kadilim ang landas na ating tinatahak ngayon, lagi pong may liwanag ng pag-asa. Kailangan lang nating magpakatatag, at patuloy na lumaban hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi lalong-lalo na, para sa ating mga anak.

Maakakaasa po kayo: sa patuloy na gabay at pagmamahal ng Panginoong Maykapal, gayundin sa ating pagkakaisa at malasakit sa isa't isa, mararating natin ang tagumpay ng ating paglalakbay--ang katarungan, paggalang sa ating karapatan, at ang maayos at marangal na pamumuhay.

LEILA M. DE LIMA

News Latest News Feed