Press Release
April 30, 2018

Statement of Senator Nancy Binay on Labor Day

I stand in solidarity with the hardworking Filipino men and women here in the Philippines and abroad, in the commemoration of Labor Day.

Sa ating sama-samang lakas at pagkilos, makakamtan natin ang inaasam na tagumpay: tama at napapanahong proteksyon laban sa diskriminasyon at harassment sa ating mga workplaces, tamang pasahod at benepisyo, at maginhawang buhay.

News Latest News Feed