Press Release
September 19, 2018

Dispatch from Crame No. 384:
Sen. Leila M. de Lima's Statement on guilty verdict against Palparan

9/19/18

The guilty verdict handed down to retired army general Jovito Palparan for kidnapping of two (2) UP student activists in 2006 is a welcome respite in our long and tedious struggle against impunity in this country. It is a timely reminder to the masterminds and perpetrators of abuses and crimes - especially those of the heinous and most egregious kind - that the long arm of law and justice reaches everyone.

The case was filed against Palparan and his arrest was made during my time as Secretary of Justice. The prosecution and eventual conviction of Palparan, while it did not result in the resurfacing or recovery of the victims, have provided some measure of relief to the families and supporters of the two (2) missing activists. It has likewise revived the hope among many other victims and victims' families that truth and justice always prevail.

Sa mga nasa kapangyarihan at sa kanilang mga alipores na nag-iisip at kumikilos na animo'y sila na ang batas: pakatandaan nyo na mananagot sa takdang panahon ang lahat ng nagkakasala. Sa mga yumuyurak sa karapatan ng kapwa at gumagawa ng mga krimen at pag-aabuso: alalahanin ninyo na ang katotohanan at katarungan ay hindi mahahadlangan. Lagi itong mananaig sa kalaunan.

Kay Duterte at kanyang mga kasabwat at tauhan: paalala sa inyo ang nangyari kay Palparan. Anuman ang tapang ninyo ngayon at kawalang pakundangan sa mga karapatan ng mga Pilipino - kasama na ang kanilang buhay at kalayaan - huhusgahan at pananagutin kayo sa inyong mga kabuktutan.

Tuloy ang laban tungo sa katotohanan at katarungan!

News Latest News Feed