Press Release
February 8, 2019

GRACE POE SA JAO 2014-01

Nagpapasalamat tayo sa pagiging bukas ng DOTr sa ating panawagang ipawalang-bisa ang Joint Administrative Order 2014-01 na nagpapahirap sa mga lumalabag sa batas trapiko dahil sa mabigat na multa.

Umaasa tayo na ang pahayag na ito ay tatapatan ng aksyon tungo sa pagkansela ng iligal na administrative order.

Habang kinikilala natin ang pangangailangang ayusin ang ating mga kalsada, dapat ding maging makatotohanan ang mga batas at regulasyon upang ma-implementa ito.

Ang mga multa at parusa ay dapat akma sa paglabag na ginawa. Ang isang milyong pisong multa para sa kolorum na bus ay talagang sobra na.

Kung talagang seryoso tayo dito, dapat palakasin ng DOTr at mga kasamang ahensiya nito ang pag-implementa ng mga kasalukuyang batas at regulasyon.

Ang mas epektibong makakapigil sa mga lumalabag ay hindi ang taas ng multa kundi ang kaalamang hindi sila makakatakas sa batas.

News Latest News Feed