Press Release
March 9, 2019

GRACE POE'S CLOSING SPEECH
Go Negosyo's Youth Entrepreneurship Summit

Una, maraming salamat sa pagkakataong ito na makaharap ang ating mga estudyante na talagang interesado sa entrepreneurship. Alam mo, kami sa Senado, hindi lang kami gumagawa ng batas, kami rin ay nagdedesisyon kung paano gagastusin ang pera ng gobyerno. Kaya kailangan din na binabantayan namin kung tama ang paggasta ng mga departamento dito. Nabanggit ko ito kasi isa sa aking itinutulak talaga ay mapunta sa edukasyon ang pondo ng gobyerno. Sana, patuloy pa rin ang inyong interes dito sa ginagawa ninyo. Ako po ang pinakamagalang ninyong senador, si Grace Poe. Kung mayroon kayong mga katanungan pa na hindi natin nasagot ngayong araw, puwede ninyong ipadala sa aming tanggapan para ito ay aming mabasa. Maraming salamat.

News Latest News Feed