Press Release
May 8, 2019

Sen. Bam thanks TUCP for endorsement

Nagpapasalamat tayo sa Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) sa kanilang suporta sa ating kandidatura. Napakalaking bagay ang todong suporta at pagkilala ng mga manggagawa sa ating pagkilos para sa kapakanan ng mga manggagawa.

Kapag tayo'y nakabalik sa Senado, isusulong natin ang pagpasa ng Security of Tenure Bill para wakasan na ang sistema ng kontraktuwalisasyon sa bansa.

Nagpapasalamat din tayo sa iba pang mga grupo ng manggagawa, gaya ng Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa (SENTRO), Anakpawis at Confederation for Unity Recognition and Advancement of Government Employees (COURAGE), sa kanilang mahalagang tulong para tayo'y makabalik sa Senado.

News Latest News Feed