Press Release
July 17, 2019

Zubiri proposes to raise the age of statutory rape to 15 years from the current below 12 years
"Isa sa 5 batang Pilipino ang nakararanas ng sexual violence"

Senate Majority Leader Juan Miguel F. Zubiri proposed to raise the age when "carnal knowledge" shall be deemed as statutory rape from the current below 12 years to 15 years, as additional protection to children.

"Sa ngayon, ang rape ng isang bata ay itinuturing na statutory rape kapag siya ay may kapansanan sa pag-iisip o ang edad niya ay mababa sa 12 taon. Ibig sabihin ng statutory rape ay ituturing na rape ang pagkakaroon ng "carnal knowledge" o pagniniig - basta ang edad ng bata ay mas mababa sa 12 taon - at hindi kailangan patunayan na gumamit ng pwersa o pananakot ang maysala. Sa aking proposal, itataas natin ang edad sa 15 taon gulang.

Naniniwala ako na maraming sexual violence ang nagaganap sa mga batang 12 taon hanggang 15 taong gulang. Ngunit hindi maparusahan ang maysala dahil sinasabi ng maysala na pumayag ang bata, kahit sa totoo ay sapilitan ang naganap."

"I based my proposal on the 2016 National Baseline Study on Violence Against Children (NBS-VAC) which found that one in every five children below 18 years experience sexual violence. By raising the age to 15 years, I hope that we could put a dent on the number of children victimized since 'carnal knowledge' of children aged 12 up to 15 years will now be considered statutory rape."

"Huwag na nating pahirapan ang mga batang biktima at ang kanilang mga magulang o guardians na makahanap ng hustisya." Zubiri stressed that this amendment to the Revised Penal Code "is long overdue considering that the RPC is 89 years old and should be put at par with the expanding measures to protect children, our most valuable asset."

News Latest News Feed