Press Release
August 13, 2019

PAHAYAG NI AKBAYAN SENATOR RISA HONTIVEROS SA SECURITY OF TENURE PRESS CONFERENCE
August 13, 2019, Quezon City

Maraming salamat sa iba't ibang labor groups na nandito ngayong araw na ito at ako ay inyong naimbitahan sa mahalagang pagtitipong ito para ipagpatuloy ang laban para sa pagsasabatas ng isang malakas at maka-manggagawang Security of Tenure (SOT) Bill para tapusin ang labor contractualization sa ating bansa.

Bagama't nabigo tayong maisakatuparan ang pagsasabatas ng SOT Bill sa 17th Congress, dahil na rin sa veto ni Pangulong Rodrigo Duterte, ako naman ay nalulugod at tayong lahat ay patuloy na nagkakaisa at hindi nawawalan ng gana at pag-asa para ipagpatuloy ang kampanyang ito.

Nagpapasalamat at nagbibigay pugay ako sa lahat ng lider-manggagawa na nandito ngayon mula sa Sentro ng Progresibong Manggagawang Pilipino (SENTRO), Partido Manggagawa (PM), Federation of Free Workers (FFW), National Union of Bank Employees (NUBE) at ang National Federation of Labor Unions (NAFLU). Kayo at ang kabuuang hanay ng manggagawang Pilipino ang aking inspirasyon sa labang ito.

Ating muling ipa-file ang Security of Tenure (SOT) Bill ngayong 18th Congress. Mas pagsusumikapan natin na maipasa ito at maging isang ganap na batas. Masaya ako at maituturing natin na "UNITY BILL" ang panukalang batas dahil ito ay may suporta sa mayorya ng mga labor groups na nandito ngayon.

Ang ating bersyon ng SOT Bill ay may maliwanag na probisyon laban sa fixed term employment. Ang probisyon na ito ang puso at kaluluwa ng SOT Bill. Kung wala ito, hindi mawawakasan ang ENDO sa ating bansa.

Kaya nang hindi naipasok ang probisyong ito sa SOT Bill noong nakaraang Kongreso, aking tinanggal ang aking pangalan bilang isa sa may akda ng batas.

Nakakalungkot: mahina na nga at walang ipin ang batas na isinumite kay Pangulong Duterte ng nakaraang kongreso, na-veto pa.

Totoo ang pangamba na baka ma-water down o mas pahinain ang SOT Bill sa 18th Congress para hindi na maulit ang veto ng Pangulo. Marahil marami rin sa inyo ang nagtatanong, ano ba ang gagawin natin na kakaiba o bago para hindi na maulit ang eksenang ito.

Una, pagsusumikapan natin na lumikha ng mas malakas na public opinion para suportahan ang SOT Bill. Aabutin natin ang iba't ibang sektor ng ating lipunan lagpas sa hanay ng manggagawa para sa gawaing ito. Ilan dito ay ang mga kabataan, estudyante, mga miyembro ng academic community at media, mga ekonomista, kababaihan at maging mga employer groups.

Mahalaga ang public opinion sa paggawa at paghulma ng pampublikong polisiya. Panghahalawan natin ng inspirasyon at aral ang strong public opinion sa West Philippine Sea, na nag-pwersa kay Pangulong Duterte na baguhin ang kanyang postura at pakikitungo sa bansang Tsina.

Kapag may malakas, malalim at malawak na public opinion para suportahan ang SOT Bill, mahihirapan o magdadalawang isip si Pangulong Duterte na muling harangin ang panukalang ito.

Pangalawa, pipilitin natin na bumuo ng SOT alliance sa loob ng Senado para ipasa ang bersyon ng batas na ito. Hihimukin natin ang lahat, mayorya man o minorya, lalo na ang mga bagong senador, na suportahan ang nasabing batas.

Pangatlo, we will prove that the SOT Bill is good not only for the workers, but also for the economy. Dahil dito, pagsusumikapan natin na bumuo ng koalisyon ng mga progresibong ekonomista at business managers para suportahan ang batas na ito.

Ngunit sa huli, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa kagustuhan ni Pangulong Duterte na tuparin ang kanyang pangako na wakasan ang ENDO sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sabi nga nila, "kapag gusto, maraming paraan, kapag ayaw, maraming dahilan." Ang tanong, gusto ba talagang tulungan ni Pangulong Duterte na lumaya ang mangagawang Pilipino sa labor contractualization? Baka naman mauna pang mag-endo ang termino ng Pangulo kaysa maipasa ang Anti-ENDO Bill? Huwag naman sana.

Kaya hinahamon natin ang Pangulo na hanapin niya ang tapang at determinasyon na gawing prayoridad ang pagsasabatas ng SOT Bill sa 18th Congress bago matapos ang kanyang pamamahala. Tama na ang isang veto sa SOT Bill. Tama na po ang pangako, postura at salita. Tapatan na po natin ng gawa.

News Latest News Feed