Press Release
November 30, 2019

MENSAHE SA ARAW NI GAT ANDRES BONIFACIO

Sa panahon ng karahasan, pang-aapi sa kapwa, at laganap na katiwalian ng pamahalaan, pinili ni Gat Andres Bonifacio na imulat ang marami sa katotohanan, punahin ang mga baluktot na kalakaran, at ipaglaban ang ating kasarinlan. Alam niyang kung hindi siya kikilos at magsasalita, lalo lamang dadami ang naaapi, at lalong mang-aabuso ang mga nasa puwesto.

In the face of atrocities and reign of terror, Andres Bonifacio chose to stand up, uphold the truth and enlighten our countrymen. He could have chosen to keep silent and be one of those who served at the pleasure of an oppressive regime. But he opted to fight to unchain his motherland from violence and injustice.

Subukan po nating isipin kung ano ang gagawin ng isang Andres Bonifacio sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Kung sasabihin po ba sa kanya na ang pagtuligsa o hindi niya pakikiisa sa maling ginagawa ng pamahalaan ngayon ay kataksilan o isa lamang huwad na nasyonalismo, mananahimik na lang ba siya sa mga katiwalian ng mga mandarambong, at sa pagpatay sa mga inosenteng bata at libo-libong maralita? Kung nakikita ni Bonifacio ang pagpapasakop ng mga itinuturing na lider ngayon sa interes ng dayuhan, o ang pambubulsa ng pondo sa halip na suportahan ang mga atletang Pilipino, tatalikuran na lang ba nya ang kanyang tungkulin na itaguyod kung ano ang tama at makatarungan?

Ito nga po ang iniiwan sa ating hamon ni Andres Bonifacio. Sa ilalim ng isang marahas na gobyerno, sa termino ng isang Pangulo at ng mga kaalyado nitong binabaluktot ang tama at walang isang salita-magtitiis na lang ba tayo at magbubulag-bulagan sa kanilang mga kapalpakan, pang-aabuso sa kaban ng bayan, at paglapastangan sa ating mga karapatan?

Dahil sa mga gaya ni Bonifacio at ng mga bayaning Pilipino, napalaya ang bansa mula sa tanikala ng mga mapang-aping pamahalaan. Sila ang mga di-inalintana ang banta sa kanilang buhay para labanan at wakasan ang kawalang katarungan. Sa pagbabalik-tanaw natin sa araw na ito sa dakilang ambag ni Gat Bonifacio, nawa'y magising na tayo sa katotohanan, imulat pa ang maraming Pilipino, at isulong ang tunay at ganap nating kalayaan.

News Latest News Feed