Press Release
April 30, 2016

SEN. GRACE POE's LABOR DAY MESSAGE

Ngayong araw na ito (May 1), ipinagbubunyi natin ang magigiting nating kababayang nagbabanat ng buto at nag-uubos ng lakas sa marangal na paggawa; silang nagpapakain sa kanilang pamilya ng katas ng kanilang pawis at dugo; silang naghahanap-buhay nang malinis at tapat sa kabila ng kakapusan at kahirapan. Nawa'y makamit ng bawat manggagawang Pilipino ang hangad nating buhay na may dignidad at pantay na pagkakataon para sa lahat.

News Latest News Feed