Press Release
April 3, 2019

Dispatch from Crame No. 499:
Sen. Leila M. de Lima on the Killing of Negros Oriental Farmers

The decades-long struggle for genuine agrarian reform has continued to fail our farmers and their families, who have been struggling for their many basic needs, including daily sustenance and opportunities to improve their lot.

This predicament forces our farmers to take it upon themselves the fight for their own rights and legitimate interests, resorting to dialogues and protest actions to demonstrate the continued injustices and government neglect. But painfully, their cries for help are reciprocated with bullets, assaults, and other forms of harassment - at the hands of State agents, no less - to the detriment of their own lives, limbs and dignity.

Mula Kidapawan, hanggang sa Sagay, at kamakailan lamang sa mga siyudad at munisipyo sa Negros Oriental, ang mga kaso ng pagpatay sa ating mga magsasaka ay maituturing na natin bilang kalunos-lunos na kalagayan ng Pilipinas ngayon sa ilalim ng marahas na rehimeng Duterte.

Totoo nga sigurong sila'y "nanlaban". Nanlaban para sa kanilang karapatan. Nanlaban para sa kinabukasan ng kani-kanilang kabuhayan at mga pamilya. At nanlaban sa mapang-api at mapang-abusong sistemang pinapairal sa kasalukuyang administrasyon.

Araw-araw na patayan, malawakan at walang tigil na karahasan - mula sa mga makikipot na eskinita't pasilyo ng mga lunsod at kabayanan, hanggang sa mga malalawak na patag at mga bukid ng kanayunan. Ito ang panibagong kaayusan ng ating lipunan. Nakalulungkot. Nakasusuklam. Nakagagalit.

Hanggang kailan na lang ito patuloy na masisikmura ng taumbayan? Hanggang kailan na lamang tayo magbubulag-bulagan at magbibingi-bingihan sa mga realidad na dinaranas ng kapwa natin Pilipino?

Itigil na ang patayan at panagutin ang mga nang-aabuso!

News Latest News Feed