Press Release
July 15, 2019

Grace Poe's text statement in response to media queries on transport protest activities

The issues surrounding the jeepney modernization program are far from resolved.

The government should address the legitimate concerns to ensure that this undertaking would help improve our transportation system.

The program, no matter how promising it looks, should also not brush aside transparency and due process for drivers and operators who only ask government to consider their plight.

Sana ay makapag-usap muli nang may kahihinatnan ang LTFRB at mga driver/operator. Umasa tayong mula noong nakaraang taon nang magsimulang pag-usapan ang modernization ay umusad ang pagkakaunawaan ng dalawang panig tungo na rin sa maayos na tahakin ng programa.

Kailangan ng bukas na komunikasyon at matapat na paglalahad ng mga kaganapan para hindi naman nangangapa sa dilim ang ating mga kababayan, pati na ang mga driver at operator. Lahat tayo ay nagnanais ng kaginhawahan at pag-unlad--nang may karampatang pagsasaalang-alang sa lahat.

News Latest News Feed